Tanácskozás: DÉSZ II. Tanácskozása és konferenciája programja

2012.07.21.-én (Szombaton) 10:00 – 16:00 közötti időszakban 1012 Budapest, I. kerület Kuny Domonkos u. 13-15 címen. a devizaadós pertársaságok tanácskozását és a devizaadós szervezetek konferenciáját  rendezi meg a Devizaadósok Szövetsége. A tanácskozás zártkörű, csak a szövetség tagjait és a külön meghívottakat - szakértők, sajtó - várják a rendezők. A mai napig 105 tagtársunk jelezte részvételét. 

Az első tanácskozáson 2012 februárjában két bank, az AXA és az OTP bankok deviza elszámolású kölcsönszerződései bíróság előtti – teljes semmisségre irányuló - megtámadására alakultak pertársi közösségek, melyek mára pertársasággá formálódva benyújtották keresetüket a Fővárosi Törvényszéknek. A külön-külön is 200 millió forintos nagyságrendű perértéket meghaladó átlagosan harminc kölcsönszerződéssel rendelkező pertársaságok menetéhez felzárkózott még időközben az ERSTE Bank kölcsönszerződései bíróság előtti megtámadására alakult pertársaság is.

Most a Devizaadósok II. Tanácskozásán négy további bank - CIB, RAIFFEISEN, MKB és K&H -kölcsönszerződéseinek bíróság előtt – teljes semmisségre irányuló – megtámadása pertársi közösségeinek, illetve pertársasággá alakulása a tét, ám nem kizárt további bankokra szerveződő pertársi közösségek megalakulása sem. A pertársi közösségek a választott ügyvéddel kiegészülve alapítják meg a pertársaságokat. A tanácskozás két fogalomkör, úgymint a devizaadósok emancipációja, illetve a devizaadósok redemptiója jegyében zajlik.
- A devizaadósok törvény előtti egyenlősége (emancipáció) lényegileg adósok törvényes védelmének kikövetelését, kivívását jelenti. Ennek érdekében a szövetségeseknek az útja a törvényhozáshoz vezet. 
- A devizaadósok önmegváltása (redemptió) útja pedig az illetékes bíróságokra vezet, ahol törvénytelen gyakorlat jogi alapjául szolgáló kölcsönszerződések teljes semmisségének a kimondása, jogerős bírósági ítélettel a cél. 
Devizaadós Ezrek ( a szövetség csatlakozott tagjainak száma július 21-re eléri az ezer főt) nem kérnek Ócsát, nem kérnek adópénzekből, sem kormányzati, sem banki „segítséget”, hanem a törvények betartásával és betartatásával kívánják kiegyenlíteni kölcsöntartozásukat, mégpedig Magyarország hivatalos fizetési eszközében, forintban.

A tanácskozás két blokkból áll, a délelőtti részben a bankonkénti pertársaságok és a percsoportok bemutatkozása történik meg, bemutatkoznak továbbá a szövetséget, illetve annak pertársaságait képviselő ügyvédek is a plénum előtt. 
Délután a percsoportok külön-külön tanácskoznak az új pertársaságok megalakulása érdekében, mely tanácskozásokon részt vesznek a működő pertársaságok tagjai is, a mentorok, akik az újan szerveződő társaságok tagjait bátorítják és osztják meg velük ismereteiket és tapasztalataikat. 
Ez időszakban kerül sor a szövetség szervezésében a „kerek asztal” beszélgetésre, a devizaadósok összefogása tárgykörében, amelyen a szövetség elnöksége által meghívott és a meghívásának eleget tevő szakemberek, egyesületek és mozgalmak képviselői vesznek részt.  

Program

Devizaadósok Szövetség II. Tanácskozása

2012.07.21 Szombat 10:00-16:00

Helyszín: 1012 Budapest, I. kerület Kuny Domokos u. 13-15 

Plenáris tanácskozás 10:00 -12:00

Az előadók mindegyike öt percet kap szóban és az írásos anyagok képezik a tanácskozás tartalmi anyagát, amelyek a  www.devizaadós.eu oldalról letölthetők

1. Megnyitó, köszöntő                Tilk László Géza. elnök                                   5’ (1)

- Kronológia

- Közérdekű keresetek

- Büntető feljelentések

- Lobby, Emancipáció

- Pertársaságok

2. Közérdekű keresetek             Dr. Kende Péter ügyvéd nevében                    5’ (2)  

- meglévő (UNICREDIT)

- tervezett banki adatszolgáltatás                                                                    

3. Kárérték számítás – büntető feljelentések

            Elmélet             Tilk László Géza                                                                     5’.(3)

            Gyakorlat         Kuhár János                                                                           5’ (4)

4. Lobby, Emancipáció

- Hámori Gábor alelnök                                                                                 5’ (5)

- Dr. Damm Andrea (szakértő)                                                                       5’(6)

- Szabó József (Hiteles Mozgalom)                                                                 5’ (7)

- Dr. Várhelyi Tamás (szakértő)                                                                     5’ (8)

- Dr. Makkos Albert (szakértő)                                                                      5’ (9)

- Soltész Sándor (szakértő)                                                                            5’ (10)

- Barabás Gyula (Széchenyi Hitelszövetség)                                        5 (11)

5. Pertársaságok és percsoportok bemutatása                              

- referandum               Szilágyi Kata    alelnök                                          5’ (12)

- AXA                        Dr. Bense László Erik képviselője                                                     5’ (13)

- ERSTE                     Wéber Katalin                                                            5’ (14)

- OTP                         Adorján László                                                           5’ (15)

- Raiffeisen                  Niklesz Anita                                                              5’ (16)

- CIB                          Sipos László                                                               5’ (17)

- MKB                                    Nagy Tünde                                                                5’ (18)

- K&H – Merkantil      Tóth Edit                                                                    5’ (19)

-  Továbbiak                Szilágyi Kata                                                               5’ (20)

 

6. Pertársaság Szervezési Szabályzat        

- Hámori Gábor alelnök                                                                                  5’ (21)

7.  Ügyvédi akvirációk

 (3 percben)

- Dr. Kende Péter (szabadságon) írásos                                                         3’

- Dr. Bense László Erik (szabadságon) írásos                                      3’

- Dr. Madari Tibor (később érkezik, írásos)                                                   3’

- Dr. Császár Katalin (nem tud jönni)                                                  3’

- Dr. Dávid László                                                                                         3’

- Dr. Fekete Zoltán                                                                                        3’

A jelen lévő ügyvédek lehetőséget kapnak

21*5 perc = 105 perc +  10 perc azaz cca. 2 óra.

majd a csoportok  különválnak a csoportvezetőkkel.

SZÜNET 

SZEKCIÓK

Percsoport ülések 12:30 – 16:00

A délelőtti ülésrend már bankonként van csoportosítva. 12óra 30 perckor a csoportvezetők a saját bankjukhoz tartozó pertárs jelöltekkel a számukra kijelölt asztalnál megkezdik a csoportmunkát.

- Jelenléti ív kitöltése

- Jegyzőkönyv vezetőjének megbízása

- Bemutatkozás

- Pertársasági Működési Szabályzat ismertetése

- DÉSZ tagság

- Pertársasági formák ismertetése

- Kereset beadásának feltételei (szerződések, jogszabályi háttér)

- Működési költségek tisztázása

- Kommunikációs eszközök ismertetése

- Pertársasági szerződés ismertetése

- Kérdések megválaszolása (segít: Tilk László Géza)

- Jegyzőkönyv aláírása (gyűjti: Tilk László Géza)

Lobby kerak asztal beszélgetés

A tájékoztató után a pertársaságok külön frakció megbeszélést tartanak. Evvel párhuzamosan szeretnénk egy lobby kerek asztal megbeszélést " Devizaadósok érdekérvényesítésének lehetőségei" címen.

A kerekasztal megbeszélés nem titkolt célja, hogy az országban már eddig is eredményesen működő és a devizaadósok problémáját felvállaló személyek közös stratégiát alakítsanak ki.

A hálózat építés az alábbi területeket ölelné fel:

1)      a kormány magatartása elégtelensége a bankok gátlástalanságának visszaszorítására

2)      az adósok jogérvényesítési lehetőségének az erősítése a törvényhozáson keresztül

3)      a végrehajtási eljárás szabályaiban az adósvédelem szempontjainak az érvényesítése

4)      magáncsőd intézményének bevezetése az adósvédelem érdekében

5)      a közjegyzők törvénytelen közreműködésének visszaszorítása

6)      a földhivatalok jogellenes eljárásainak a visszaszorítása

7)      a vételi jogok tömeges jogszabályellenes megállapodása és gyakorlása

8)      egyéni, csoportos és közkeresetek, mint törvényes eszközök alkalmazása

9)      büntetőfeljelentések, mint törvényes eszközök alkalmazása

A kerek asztal megbeszélés meghívásunkat visszaigazoló résztvevői.

- Barabás Gyula (közgazdász) publicista

- Dr. Damm Andrea (jogász) szakíró

- Dr. Makkos Albert (közgazdász) szakíró

- Soltész Sándor (közgazdász) szakíró

- Szabó József (mérnök )Hiteles Mozgalom

- Hámori Gábor (politológus) DÉSZ

Szavazógép