Közlemény: Hiteltörténeti kimutatások kötelező szolgáltatása

A deviza alapú fogyasztási kölcsön elszámolási kontrolljához szükséges banki adatszolgáltatásról 

A 2014. évi XXXVIII. törvény alapján, a deviza alapú fogyasztási kölcsön esetében a pénzintézetet átszámítási kötelezettség terheli. Miután a törvény nem tartalmazza tételesen az adatok tartalmát és formáját, tagjainktól nyert két éves tapasztalataink alapján azt találtuk, hogy a kontrollszámítások megakadályozására a bankok hatalmas kreativitást mutatnak fel. Van olyan bank, akinek a hiteltörténeti kimutatása nyomtatott formátumban kifogástalan, a kontrollszámításokhoz alkalmas, ám a bankok és pénzintézetek döntő többsége hiányos adatokat szolgáltat, ha hajlandó egyáltalán az ilyen irányú adatszolgáltatásra. Egyes pénzintézetek külön díjazással is próbálkoznak.
A devizaadósok elemi érdeke a kölcsönügyleteik kapcsán keletkező követelések és teljesítés pontos számszerű ismerete, melyet a törvény biztosít számunkra. Ennek alapja a bank által kötelezően szolgáltatandó hiteltörténeti kimutatás! MINDEN DEVIZAHITELESNEK nevezett devizaadós sürgősséggel követelje meg, kérje ki a kölcsönügyletére vonatkozó HITELTÖRTÉNETI KIMUTATÁST, ugyanis ez a dokumentum az alapja, minden nemű ELSZÁMOLÁSNAK.  Mind a banki követeléseknek, mind az állami elszámoltatásnak, mind pedig a devizaadós bíróság előtti követelésének!

 

A törvényesség helyreállítása érdekében a nagynyilvánosság előtt tagjaink nevében és sorstársaink érdekében felszólítjuk egyfelől a Bankszövetséget, mint a bankok és pénzintézetek érdekvédelmi szervezetét, másfelől az állami felügyeletet ellátó Magyar Nemzeti Bankot, hogy sürgősséggel intézkedjenek a megfelelő és elvárható adatszolgáltatás maradéktalan, hiánymentes biztosítása érdekében.

A devizaadósok (tagjaink és sorstársaink) számára a Devizaadósok Szövetsége a www.bankkontroll.hu   címen hamarosan Internetes támogatást nyújt.

A megkövetelendő - szükséges és elégséges- adattartalom és formátumok:

Adattartalom (minden adat HUF-ban is értékelendő, annak megjelölésével, hogy melyek a  nyilvántartás devizanemében elszámolt összegek):

1. Tranzakció dátuma (Időszak).(év, hó, nap)
2. Elszámolási árfolyam (HUF/deviza) HUF/ nyilvántartási devizanem)
3. TŐKE jóváírás (a nyilvántartás devizanemében, a nyilvántartási devizanem alapján HUF-ban számítva),
4. Ügyleti kamat (a nyilvántartási devizanem alapján HUF-ban számítva),
5. Kezelési költség (a nyilvántartási devizanem alapján HUF-ban számítva) *(5),
6. Árfolyam-különbözet (a nyilvántartás devizanemében, HUF-ban) *(6),
7. Havi rendszeres díj (a nyilvántartás devizanemében, HUF-ban *(7),
8. Késedelmi kamat, pótlék (a nyilvántartás devizanemében, a nyilvántartási devizanem alapján HUF-ban számítva) *(8),
9. Eseti költség (a nyilvántartás devizanemében, HUF-ban) *(9),
10. Kezelési költség (a nyilvántartás devizanemében, a nyilvántartási devizanem alapján HUF-ban számítva) *(10),
11. Eseti díj (a nyilvántartás devizanemében, HUF-ban) *(11),
12. Egyéb terhelés (a nyilvántartás devizanemében, HUF-ban) *(12),
13. Egyéb jóváírás (a nyilvántartás devizanemében, HUF-ban) *(13),
14. Éves ráta, kamatláb (a tranzakciókor használtkamat %).

*Magyarázat: 
(5) Általában deviza alapú, de előfordul fix HUF összeg is.
(6) Főként autós kölcsönöknél fordul elő, hogy a folyósítás kori eladási árfolyamon számláznak, és az aktuális árfolyamhoz korrigálnak.
(7) Ide sorolandó pl. a kötelező számlavezetés miatti díj, CASCO stb. is.
(8) A kiszámíthatatlan befizetési összegek miatt sűrűn jelentkező könyvelési tétel.
(9) Értékbecslés, adatszolgáltatás után (adott esetben törvényi alapok nélkül, vagy azok ellenére) befizetett összegek, egyéb éljárási díjak stb. Ezek általában Forint alapúak.
(10) Általában a nyilvántartás devizanemében számolja el, de vannak fix HUF összegű szerződések is.
(11) Történhetnek rendkívüli befizetések a nyilvántartás devizanemében , illetve csak HUF alapon.
(12) ”Egyéb terhelés” általában a TŐKÉre vonatkozó könyvelések lehetnek. Ilyenek pl. a tőkére tehelt kamat és költségek összegei. Általában Forint alapú.
(13) ”Egyéb jóváírás” a TŐKÉn elő/végtörlesztés, kimutatás pontosítás, téves könyvelés, stb. okok miatt történhet (deviza alapú).

Formátumok
A hiteltörténeti kimutatásokat kettő formátumban követeljük,
- elektronikus (MS EXCEL)
- papíralapú, nyomtatott, aláírással hitelesített (PDF)

Hiteltörténeti kimutatás. hivatkozási alapja

2013. évi CCXXXVII. Törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Lásd: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300237.TV

275. §

(1) Folyamatos szerződések- ideértve a betétösszegek ismétlődő lekötésére szóló szerződést is – esetében a pénzügyi intézmény köteles az ügyfél részére

a) legalább évente egy alkalommal, valamint

b) a szerződés lejártakor egyértelmű, közérthető és teljes körű írásbeli kimutatást

(kivonatot) küldeni.

(2) A számláról megküldött kimutatást – az üzletszabályzat vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában – elfogadottnak kell tekinteni, ha az ügyfél a kézbesítéstől számított hatvan napon belül írásban nem emelt kifogást; ez nem érinti a követelés érvényesíthetőségét.

(3) Az ügyfél – saját költségére – a kérést megelőző öt évben végrehajtott egyedi ügyletekről kimutatást kérhet. Az ilyen kimutatást a pénzügyi intézmény legkésőbb kilencven

napon belül köteles az ügyfélnek írásban megküldeni.

(4) A hitelintézet az (1) bekezdésben meghatározott kivonatot, valamint a (3) bekezdésben meghatározott kimutatást – a felek eltérő megállapodásának hiányában – magyar

nyelven köteles kiállítani és megküldeni.

(5) A hitelintézet évente az OBA által meghatározott formában kimutatást készít a betétesnek a hitelintézetnél elhelyezett biztosított betétei összevont egyenlegéről és az annak alapján a betétes javára fennálló betétbiztosítási összegről.

Egy anonimizált hiteltörténeti kimutatás.