A Kúria nevezett bíráinak! Hölgyeim és Uraim! Önök egész egyszerűen asszisztáltak a banki uzsora magyarországi törvényesítéséhez.

  • Nyomtatás

Címzettek a KÚRIA jogegységi tanácsa tagjai.

Dr.Darák Péter s.k. a jogegységi tanács elnöke

Dr.Vezekényi Ursula s.k. előadó bíró

Dr.Almásy Mária s.k. bíró

Dr.Baka András s.k. bíró

Dr.Bartal Géza s.k. bíró

Böszörményiné dr.Kovács Katalin s.k. bíró

Dr.Csentericsné dr.Ágh Bíró Ágnes s.k. bíró

Dr.Csiki Péter s.k. bíró

Dr.Csőke Andrea s.k. bíró

Dr.Csűri Éva s.k. bíró

Dr.Farkas Attila s.k. bíró

Dr.Harter Mária s.k. bíró

Dr.Havasi Péter s.k. bíró

Dr.Kemenes István s.k. bíró

Dr.Kiss Gábor s.k. bíró

Dr.Kollár Márta s.k. bíró

Dr.Kovács Zsuzsanna bíró

Dr.Kőrös András s.k. bíró

Dr.Madarász Anna s.k. bíró

Dr.Makai Katalin s.k. bíró

Dr.Mészáros Mátyás s.k. bíró

Dr.Mocsár Attila Zsolt s.k. bíró

Dr.Molnár Ambrus s.k. bíró

Dr.Orosz Árpád s.k. bíró

Dr.Osztovits András s.k. bíró

Dr.Pataki Árpád s.k. bíró

Dr.Pethőné dr.Kovács Ágnes s.k. bíró

Dr.Puskás Péter s.k. bíró

Dr.Simonné dr.Gombos Katalin s.k. bíró

Dr.Szabó Klára s.k. bíró

Dr.Szentpéteriné dr.Bán Erzsébet s.k. bíró

Dr.Szűcs József s.k. bíró

Tamáné dr.Nagy Erzsébet s.k. bíró

Dr.Török Judit s.k. bíró

Dr.Udvary Katalin s.k. bíró

Dr.Varga Edit s.k. bíró

Dr.Wellmann György s.k. bíró

Dr.Zámbó Tamás s.k. bíró

Amikor Önök a KÚRIA jogegységi tanács tagjaiként a 2/2014. számú PJE határozatban elfogadták, aláírták a következőket:

1. A deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés azon rendelkezése, amely szerint az „árfolyamkockázatot – a kedvezőbb kamatmérték ellenében – korlátozás nélkül a fogyasztó viseli”, a főszolgáltatás körébe tartozó szerződéses rendelkezés, amelynek a tisztességtelensége főszabályként nem vizsgálható.

E rendelkezés tisztességtelensége csak akkor vizsgálható és állapítható meg, ha az általánosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó (a továbbiakban: fogyasztó) számára annak tartalma a szerződéskötéskor – figyelemmel a szerződés szövegére, valamint a pénzügyi intézménytől kapott tájékoztatásra is – nem volt világos, nem volt érthető.

Ha a pénzügyi intézménytől kapott nem megfelelő tájékoztatás vagy a tájékoztatás elmaradása folytán a fogyasztó alappal gondolhatta úgy, hogy az árfolyamkockázat nem valós, vagy az őt csak korlátozott mértékben terheli, a szerződésnek az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése tisztességtelen, aminek következtében a szerződés részlegesen, vagy teljesen érvénytelen.

Ilyen szerződéses kikötés miszerint „az árfolyamkockázatot – a kedvezőbb kamatmérték ellenében – korlátozás nélkül a fogyasztó viseli” egész egyszerűen nem létezik az úgynevezett devizaalapú kölcsönszerződésekben, avagy ha létezőnek tüntetik fel – mert belemagyarázzák -  úgy semmisnek kell tekinteni, ugyanis sem a kamatnyereség, sem az árfolyamkockázat mértéke nem került meghatározásra, az ügyfélel olyat iratnak alá, amiről fogalma nem volt és jelenleg sincs, ahogy Önöknek sem.   Az ilyen jellegű kikötésnek ugyanis súlyos gazdasági következményei vannak, amellyel ha tisztában lehettek volna a devizaadósok ember nem lett volna, aki ilyen kötelezettséget vállal, azaz aláírja a szerződést. Itt szögezzük le a tényt, hogy a devizaadósok az érintett bankokhoz forinthitelért mentek és nem kamatnyereségért. Nem befektetni kívántak, hanem forintkölcsönhöz jutni. A bankszövetségi – banki – kommunikáció visszaélt és ma is visszaél a tudásfölénnyel. Az úgynevezett árfolyamváltozásokat – annak lehetséges kimenetelét, egyben következményeit – szakmai körök kötelezően vizsgálják. E vizsgálatok alapja a Magyar Nemzeti Bank által folyamatosan gyűjtött devizaárfolyam változás idősoros adatbázisai.  Lásd: http://www.mnb.hu/arfolyam-lekerdezes ) A bankszövetségi és a vele összefonódó pénzügyi tudományos és szakértői körök (Lásd: Dr. Darák Péter a Kúria elnöke munkatársa az ELTE Pénzügyi és Jogi Tanszékének, annak a tanszéknek melyen Dr. Bodnár Zoltán is működik) megtévesztik a magyar társadalmat akkor, amikor azt állítják meg, hogy a folyamatok – jelesül a devizaárfolyam változások – biztonsággal nem jelezhetők előre.  Az olyan állítások, miszerint nem lehetett előre kalkulálni a bekövetkező eseményekkel szintén nem felelnek meg a valóságnak. Ezúton – a nyilvánosság ellőtt - kérjük Önöket, hogy hallgassák és ismerjék meg a Devizaadósok Szövetsége szakértőinek – tényeken alapuló - bizonyítását arra nézve, hogy a devizaárfolyam változások kedvezőtlen kimenetele már 2003-2004-ben prognosztizálható, azaz előre látható volt. Az embereket nem egyszerűen nem tájékoztatták kellő mértékben, hanem tudatosan megtévesztették a várható fejlemények dolgában a kölcsönszerződések aláíratásakor annak érdekében, hogy azok az extraprofittal járó kölcsöntípust válasszák.  

A tényeken alapuló kontrollvizsgálatokat elvégeztük, amelynek eredményeit egy Tanulmányban rögzítettük. Hallgattassék meg a másik fél!

Továbbiak: http://www.devizaados.hu/index.php/hirek/689-devizaados-szemmel-a-bizonyossag

 

A DÉSZ  MTI OS Közlménye 2014.11.09-én