Devizaadós szemmel: Mi a teendő?

Csak az csalódik, aki reménykedik!

Kétségbe esett, megdöbbent devizaadósok! Sorstársak, Bajtársak!

A Bankszövetség és a kormányzat megegyezése a devizaalapú hitelek folyó áron történő forintosításának szándéka valóban a banki uzsora hazai törvényesítését jelenti. 2015. év elején elsőként a (1) Fizető és hitelképes kör kapja meg az MNB szerinti banki elszámolást, majd sorra következnek a további kategóriák, azaz a (2) Bebuktatott adósok majd a (3) Bebukott adósok és a végtörlesztettek elszámolási módszertana is elkészül és kapják meg az év során az államilag támogatott banki követelésekről az elszámolást.

 

 Kormányzatok jöttek és mentek, ám a bankok maradtak.

Az egyes politikai pártok a devizaadós probléma dolgában egymásra mutogattak és mutogatnak, hiszen „Szarnak, bajnak nincs gazdája” banki uzsorakövetelések pedig, nem hogy csökkentek volna, hanem maradtak. A pártpolitika túsza a bankrendszernek.

A devizaadósok mozgásterére nézve, a bankokkal folytatott jogi és elszámolási vitában 2010. év óta  (II. és III. Orbán kormány időszaka) részben javult, részben súlyosbodott a helyzet. Mára bebizonyosodott ezen a területen is a FIDESZ kétarcúsága, egyben az is, hogy a rablóhiteles bankok és a mindenkori pénzügyi kormányzat összejátszanak. A kibontakozásra nézve valóban a Kúriai döntések és az úgynevezett devizahiteles törvények megjelenése jelentős mértékben megnehezítette a peres utat. Viszont az is kiderült, 12.000 devizaadós felperes nyújtott be keresetet a bíróságokhoz. Amíg az EU-ban vagyunk ezt a menetet csak felfüggeszteni tudták, ám megállítani nem fogják tudni az ellenérdekű felek. Kiderült az is, hogy maga a magyar állam, akinek hivatalból kellene védeni az állampolgárokat, egyértelműen az ellenérdekűek mellé állt. Ravaszul kivárta ugye a FIDESZ a választásokat, melyeken adta a megmentőt és amikor már biztonságban érezte magát, meglépte azokat a dolgokat, amiket eredetileg is tervezett.

A Devizaadós jogvédelem irányai és esélyei

Nyilvánvaló, hogy a jogi és elszámolási vita folytatódik, ugyanis ahogy a banki követeléseket sem fogatuk el, úgy az „államilag támogatott” banki elszámolásokat sem kötelező elfogadni, bármivel is fenyegetnek bennünket. Számunkra a lényeg a követelések pontosítása és az elszámolás, mégpedig szerződésenként. Akkor látja mindenki mit követelnek rajta, mit ismer el és mi lehet a tényleges elszámolás útja.

Háromféle elszámolásról beszélünk

-         Banki követelés, ami az úgynevezett részletes hiteltörténeti kimutatásokban testesül meg,

-         A kúriai és törvényi előírásoknak megfelelő MNB számítási eljárás szerinti elszámolás, ami a banki elszámolásokban testesül meg,

-         A devizaadós követelése, ami a tovább folyó ás az újabb perekhez elengedhetetlen kellék.

Ezek a számítások és dokumentálások 2015. év során készülnek, illetve készülhetnek el. Ez évben egyben döntési kényszer elé is állítanak minket, miszerint elfogadjuk, avagy sem a közös bankszövetségi és kormányzati elszámolást.

Háromféle irány a devizaadós jogvédelemben

Már régebben is artikulálódott, hogy a konfliktus kezelésre a devizaadósok soraiban is háromfél hajlandóság mutatkozott, úgymint

-         együttműködő (kollaboráns), akik úgy vélik a banki és kormányzati szándékok törvényes keretek között meghozzák a „megoldást”.

-         Pragmatikus, akik nem bíznak az ellenérdekű felek jó szándékában és jóhiszeműségében, így a bíróságoktól várják a jogszerű és törvényes döntések alapján a tisztességes elszámolást,

-         Radikálisok, akik magában a jogállamban sem bíznak, így politikai nyomásgyakorlással – demonstráció, tüntetések – kívánják elérni a szükséges és elégséges változásokat.

Mára jól látható az is, hogy mindhárom síkon elengedhetetlen a fellépés, úgymint a parlamentben, a bíróságokon és az utcán egyaránt. Már csak azért is, mert bebizonyosodott az is, hogy összesen 12 ezer devizaadós felperes jelent meg a bíróságokon. Ami nem kevés, ám ahhoz hogy a teljes problémahalmaz feloldást nyerjen, nem elegendő.

Mi a teendő?

1.)    A perek – a felfüggesztés lejárásától - 2015.01.01-től tovább folytatása, annak a tudatban és elszántsággal, hogy azok minden bizonnyal az EU Bíróág előtt végzik, tehát akár több évig is elhúzódhatnak. 

2.)    A részletes hiteltörténeti kimutatások megkövetelése a rablóhiteles bankoktól, annak érdekében hogy a devizaadós követelése számszerűen is meghatározható legyen. 

3.)    Az MNB szerinti elszámolás megkövetelése a rablóhiteles bankoktól, annak érdekében hogy a magyar állammal szemben indítandó kártáérítési perekben az állam által okozott kár is számszerűsíthatő legyen. 

4.)    A devizaadósok szerződésenkénti követelésének meghatározása megfelelő szakemberek bevonásával. 

5.)    A fenti alapdokumentumokra alapozva kártérítései  perek indítása a magyar állammal szemben is

6.)    A Nagy Devizaadó Tüntetés megszervezése, miután az Internetadó kapcsán kiderült, megfelelő nyomás esetében a FIDESZ kormányzat is képes a meghátrálásra. A nagy tüntetés szervezését nem szabad elkapkodni. Pontosan fel kell mérni a részvevők számát és csak akkor szabad megindítani, ha érett rá a helyzet. Addig amíg az MNB szerinti elszámolás nincs kézben, tehát ki nem derül fehéren feketén, mi is az állam által is kikényszeríthető követelés mértéke, üteme az emberek döntő többsége nem mozgósítható. 

Folytatjuk …