MTI OS Közleményeink

  • Nyomtatás

Szövetségünk híreit, eseményeit, állásfoglalásainkat a hivatalos weboldalunkon és Facebook fórumainkon túlmenően az MTI Országos Sajtószolgálatánál is megjelentetjük. 

 

Mottó: A hangzavarban elveszhet az üzenet.

Emlékeztető a Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége – a társadalomnak szánt - MTI OS közleményeiből

   Budapest, 2015. február 24., kedd (OS) - A kormányzati és média kommunikáció a devizaadósok ügyében álságos. Nem oldotta meg sem a Kúria, sem a Törvényhozás sem pedig az Alkotmánybíróság a devizaadósok – és ezen keresztül a társadalom – valódi gondjait. Amit a törvényhozás a devizahiteles, a banki elszámoltatás és forintosítás törvényekkel megoldott, az a banki uzsora "törvényesítése", a devizaadósok jogtól, vagyontól és jövedelemtől történő megfosztása.

 

A Devizaadósok Szövetsége kérdése tagjaihoz és a sorstársakhoz: DEVIZAADÓS, MONDD MIRE VÁRSZ? Mi lenne, ha ELLENTMONDANÁNK a banki követelés kézhezvételekor annak szabályszerűen EGYENKÉNT, majd azt követően - aki él és mozog közülünk - EGYÜTT JÓ IDŐBEN, JÓ HELYEN   összetépnénk a banki követeléseinket (lássa ország világ) továbbá mindaz, aki perképes beperelné a kölcsönszerződését semmisségre és a károkozókat kártérítésre? A válaszokat a Facebook Lapunkon a https://www.facebook.com/devizaadosok/ címen várjuk. Továbbiak: www.devizaados.hu  

   Kiadó: Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége

   Budapest, 2015. február 7., szombat (OS) - MÉGIS VAN REMÉNY! A KÚRIA HELYT ADOTT FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELMÜNKNEK, ÍGY ÚJRAINDUL A KÉT KÖZÉRDEKŰ KERESET(AZ OTP ÉS AZ UNICREDIT ELLEN) A DEVIZA-ELSZÁMOLÁSÚ PEREKBEN.

2012 októberében vette át a Fővárosi Törvényszék a dr. Kende Péter ügyvéd által kidolgozott két közérdekű keresetet, az OTP (és az UniCredit) Bank deviza-elszámolású jelzáloghiteleinek ügyében. A bíróság először befogadta a keresetet, majd megváltoztatta saját döntését és megszüntette a pert, mondván: a Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége (amelynek nevében indítottuk a pereket) nem működik még két éve, márpedig a fogyasztóvédelmi törvény ezt megköveteli ahhoz, hogy közérdekű keresetet adhasson be. Fellebbezésünket a másodfok elutasította. Felülvizsgálati kérelmet adtunk be a Kúriára, amely most annak helyt adott. Megállapította, hogy az első- és másodfokú végzések törvénysértők. Kimondta, hogy a Ptk, illetve a fogyasztóvédelmi törvény felhatalmazása alapján történő keresetindítás valóban két különböző perfajta. Ennek alapján az elsőfokú bíróságot az eljárás lefolytatására kötelezte, azzal, hogy keresetünkkel érdemben kell foglalkoznia. Ennek alapján a Fővárosi Törvényszék egyelőre felfüggesztette e pert, hiszen a tavaly a parlamentben született e tárgyú törvények ezt tették kötelezővé. Amint azonban az előírt feltételek bekövetkeznek (megvannak a felülvizsgált elszámolások), elindítja közérdekű pereinket. Továbbiak: www.devizaados.hu

   Kiadó: Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége

Budapest, 2015. január 5., hétfő (OS) - A devizaalapú kölcsönügyletek forintosításáról: Nem kell a forintot - amit befizettünk - "forintosítani" azaz ÁTVÁLTANI. A devizaalapú nyilvántartás és elszámolás - FORINTOSÍTÁS - csalás! Mintha a boltban először a pénztáros összeszámolná mennyi a vásárolt áruk végösszege, majd "forintosítja" és közli hogy nem 10 ezer forint a befizetendő (az áruk összege) hanem "forintosítással" 20 ezer forint. Ez egy ilyen pofátlan csalás. Fából vaskarika.

A JOGÁLLAMBAN A JOG, NEM CSAK MEGSZEREZHETŐ ÉS MEGTARTHATÓ, HANEM EL IS VESZTHETŐ!

A forintosítási és elszámolási törvény kvázi törvényesítette a banki uzsorát! Az MNB iránymutatása szerinti banki elszámolás, UZSORAELSZÁMOLÁS, az úgynevezett forintosítás pedig JOGVESZTŐ jogi aktus. Az a devizaadós aki elfogadja, az ELVESZTI JOGÁT a jogi és és elszámolási vita bíróság előtti lefolytatására! A devizaalapú elszámolásnak büntető bíróság előtt a helye.

   Kiadó: Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége

   Budapest, 2015. január 1., csütörtök (OS) - DEVIZAADÓS ELSZÁMOLÁS ÉS FORINTOSÍTÁS! 2015-ben az ellenérdekűek (MNB iránymutatása szerinti banki elszámolások) leteszik a követelésüket. Mi pedig mellé tesszük, mit vagyunk hajlandók elismerni abból, majd ha nincs egyezség, döntsenek a bírák! Ezt a Devizaadós elszámolás és forintosítás megnevezéssel illetjük, amit szembe állítunk a kormányzati és banki diktátummal.

Álláspontunk jogi alapja a jogegyenlőség és jogbiztonság követelménye, illetve a diszkrimináció tilalma. Azaz a devizaadós (aki forinthiteles és nem devizahiteles) nem járhat sem jobban, sem rosszabbul mint a forinthiteles. Minden más "megoldás" diszkrimináció. Ebből eredően első lépés a forintalapú elszámolás, melyet ha nem tesznek meg a bankok, mi megteszünk, előbb az ellenérdekűek elé, majd a bíróság elé. Második lépés a jóvátétel, azaz a jogviszony és az ügylet rendezése, a szerződések törvényes forinthitelekké alakítása. Harmadik lépés a kártérítés, mely a károk okozóira hárul, úgymint a rablóhiteles bankokra (a minket ért számított kár a kicsikart úgynevezett devizaalapú befizetések és a referencia forintkölcsön befizetési kötelezettségek közötti különbözet) és a magyar államra. A jóvátételt és a kártérítést megegyezés híján bírósági úton kényszerítjük ki, mégpedig az EU bíróságokon.

A helyes cselekvési sorrend tehát:

1. Elszámolás

2. Jóvátétel

3. Kártalanítás

   Kiadó: Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége

   Budapest, 2014. december 21., vasárnap (OS) - Devizaadós Ellenállás! Nem fogadjuk el, a bankszövetségnek és a kormányzatnak a törvényesség köntösébe öltöztetett, szemérmetlen, álságos és kifosztó diktátumát. Ország és világ előtt nagy tömegekben megsemmisítjük, széttépjük - a bankszövetségi és kormányzati paktum alapján - kezükbe juttatott MNB szerinti elszámolás dokumentumait.

Nem működünk közre és együtt az elszámolási és forintosítási törvény végrehajtásában, sőt minden törvényes eszközzel azok megsemmisítésére törekedünk. Igent mondunk a devizalapú kölcsönök felvételkori összege szerinti forintalapú elszámolására és a kölcsönügyletek tisztességes rendezésének EU bíróságok útján történő kikényszerítésére.

Továbbiak a Devizaadósok Szövetsége hivatalos weboldalán a www.devizaados.hu címen és hivatalos Facebook lapján: https://www.facebook.com/devizaadosok

Kiadó: Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége

   Budapest, 2014. november 9., vasárnap (OS) - A Kúria nevezett bíráinak! Hölgyeim és Uraim! Önök egész egyszerűen asszisztáltak a banki uzsora magyarországi törvényesítéséhez. Címzettek a KÚRIA jogegységi tanácsa tagjai. Amikor Önök a KÚRIA jogegységi tanács tagjaiként a 2/2014. számú PJE határozatban elfogadták, aláírták a következőket: "árfolyamkockázatot – a kedvezőbb kamatmérték ellenében – korlátozás nélkül a fogyasztó viseli." Az ilyen jellegű kikötésnek ugyanis súlyos gazdasági következményei vannak, így ember nem lett volna, aki ilyen kötelezettséget vállal, azaz aláírja a szerződést akkor, ha tisztában van dolgok valós kimenetelével.

A bankszövetségi – banki – kommunikáció visszaélt és ma is visszaél a tudásfölénnyel. Az úgynevezett árfolyamváltozásokat – annak lehetséges kimenetelét, egyben következményeit – szakmai körök kötelezően vizsgálják. E vizsgálatok alapja a MNB által folyamatosan gyűjtött devizaárfolyam változás idősoros adatbázisai. Lásd: http://www.mnb.hu/arfolyam-lekerdezes) A bankszövetségi és a vele összefonódó pénzügyi tudományos és szakértői körök megtévesztik a magyar társadalmat akkor, amikor azt állítják meg, hogy a folyamatok – jelesül a devizaárfolyam változások – biztonsággal nem jelezhetők előre. Ezúton – a nyilvánosság előtt - kérjük Önöket, hogy hallgassák és ismerjék meg a DÉSZ szakértőinek – tényeken alapuló - bizonyítását arra nézve, hogy a devizaárfolyam változások kedvezőtlen kimenetele már 2003-2004-ben előre látható volt.   Továbbiak: www.devizaados.hu

   Kiadó: Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége

   Budapest, 2014. október 21., kedd (OS) - Hiteltörténeti kimutatások kötelező szolgáltatása! A deviza alapú fogyasztási kölcsön elszámolási kontrolljához szükséges banki adatszolgáltatásról : A 2014. évi XXXVIII. törvény alapján, a deviza alapú fogyasztási kölcsön esetében a pénzintézetet átszámítási kötelezettség terheli. Van olyan bank, akinek a hiteltörténeti kimutatása nyomtatott formátumban kifogástalan, a kontrollszámításokhoz alkalmas, ám a bankok és pénzintézetek döntő többsége hiányos adatokat szolgáltat, ha hajlandó egyáltalán az ilyen irányú adatszolgáltatásra.

A bankok és pénzintézetek törvényben előírt kötelezettsége a hiteltörténeti kimutatás kiadása, az ügyfél számára. A törvényesség helyreállítása érdekében a nagy nyilvánosság előtt tagjaink nevében és sorstársaink érdekében felszólítjuk egyfelől a Bankszövetséget, mint a bankok és pénzintézetek érdekvédelmi szervezetét, másfelől az állami felügyeletet ellátó Magyar Nemzeti Bankot, hogy sürgősséggel intézkedjenek a megfelelő és elvárható adatszolgáltatás maradéktalan, hiánymentes biztosítása érdekében. A tartalmi és formai követelményeket ezúton tesszük közzé!

A devizaadósok (tagjaink és sorstársaink) számára a Devizaadósok Szövetsége a www.bankkontroll.hu   címen hamarosan Internetes támogatást nyújt. Továbbiak:

http://www.devizaados.hu/index.php/hirek/691-kozlemeny-hiteltorteneti%20-kimutatasok-kotelezo-szolgaltatasa

Kiadó: Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége

   Budapest, 2014. október 15., szerda (OS) - A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége egy - a devizaárfolyam változás és kockázatai tárgyú - tanulmányt tett közzé hivatalos weboldalán. A hivatkozott tanulmány a DÉSZ szakértőinek és tagjainak közel három éves tényfeltáró munkájának eredménye.

Tényadatokon nyugszik, az MNB devizaárfolyam változás idősoros adatbázisa alapján végezett elemzésekkel és következtetésekkel. E tanulmányban rögzített tények és következtetések alapján a szerzők, illetve a szövetség arra a nézőpontra jutott, hogy a Bankszövetség az elmúlt tíz évben kommunikációjával félrevezette, mind a devizaadósokat, mint a társadalmat, az úgynevezett "devizahitelesek" dolgaiban. A devizaárfolyam változások és következményei messze nem úgy jelennek meg a valóságban, ahogy azt a Bankszövetség - tagjai nevében - kommunikálja. Ennek kapcsán a Devizaadósok Szövetsége elnöke, Tilk László Géza nyílt levelet tett közzé a szövetség hivatalos weboldalán, a www.devizaados.hu címen melyben Kovács Leventét a Bankszövetség főtitkárát szólítja meg - mint az ellenérdekű felek egy köre érdek képviseletét - a devizaadós helyzettel kapcsolatos lényegi kérdésekben. A nyilvánosság előtt kezdeményez konstruktív vitát, a problémák megnyugtató rendezése érdekében. A nyílt levél a http://www.devizaados.hu/index.php/hirek/690-beszeljuk-meg-nyilt-leve l-a-bankszovetseg-fotitkaranak-20141015 -en címen olvasható.

Kiadó: Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége

   Budapest, 2013. augusztus 8., csütörtök (OS) - Állásfoglalás: a Civil Összefogás Fórum (CÖF) megjelenéséről a devizahitelesek/devizaadósok érdekeinek képviseletére nézve. Mi, a Devizaadósok Szövetsége Elnöksége a devizahitelesek/devizaadósok jogi személyiségű egyesületbe tömörült rendes tagjai (400 fő), akik jelenleg 15 pertársaságba szerveződtek, és kereseteket nyújtottak be a bíróságokra, illetve a hozzánk csatlakozott pártoló tagok (2500 fő) nevében ez úton is közzé tesszük, hogy a Civil Összefogás Fórumhoz (CÖF) semmi közünk. A nevezettek "képviselői" számára meghatalmazást, megbízást nem adtunk. Meglátásunk szerint megbízás nélküli ügyvitelt látnak el, magyarul – többekkel együtt – fogadatlan prókátorként lépnek fel helyettünk s nevünkben, mely kapcsán felmerülhet a megtévesztés, a csalás gyanúja.

Egyben felhívjuk a sorstársak figyelmét arra, hogy nagyon nem mindegy sorsunkra nézve az, hogy bíró mondja ki a törvény erejével, mennyivel tartozunk, mit kell még kifizetnünk, avagy politikai mutyik következtében az ellenérdekű felek akarata érvényesül, ahogy eddig. Céljaink továbbra is címszavakban: Felfüggesztés / Moratórium! Elszámolás / Újraszámolás! Kártérítés / Büntető eljárás! Mindezek pedig bíróságok útján az EU jogrend szerint. A DÉSZ Elnöksége nevében Tilk László Géza elnök. Továbbiak: www.devizaados.eu

   Kiadó: Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége

   Budapest, 2013. július 23., kedd (OS) - A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetségének (DÉSZ) kommünikéje az újabb kormányzati "mentőcsomaggal" kapcsolatos tárgyalásokról.

   A kizárólag devizahiteles és devizaadós tagokból álló – bíróság által bejegyzett – legitim érdekvédelmi szervezetünk csatlakozott és rendes tagjai nevében tiltakozunk, hogy a politikai pártok illetve a kormányzat "patyomkin", ál devizaadós és devizahiteles "civil" szervezetekkel egyezkednek a devizahitelesek és devizaadósok ügyében.

Az ilyen egyezségeket nem ismerjük el, azokat bojkottáljuk. Krónikus hazudozókkal, tolvajokkal, terrorista bankárokkal nem tárgyalunk. Velük a bíróságokon van dolgunk. Kérjük a valódi devizahiteles és devizaadós tagokból álló egyesületeket és mozgalmakat, valós szakértői fogyasztóvédelmi szervezeteket, hogy csatlakozzanak közleményünkhöz, ne tűrjük hogy helyettünk és nevünkben fogadatlan prókátorok mutyizzanak és pártpolitikai érdekek mentén ránk terhelő látszatot keltsenek a közvéleményben.

Továbbiak: www.devizaados.eu Budapest, 2013-07-23 Tilk László Géza DÉSZ elnök

Kiadó: Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége

   Budapest, 2013. július 16., kedd (OS) - A devizaadósok élethelyzetei: A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége (DÉSZ) 2408 interneten csatlakozott tagját szólította meg újra, hogy nyilatkozzon élethelyzetéről. Ezer választ követően lezárt a felmérés és az alábbi kép mutatkozik az ezerfős mintára 2013. II. negyedévére.

   Még fizet: 49 %. 90 napon túli elmaradása van: 24 %. Felmondták a szerződést: 16 %. Megjelent a végrehajtó: 5 %. Árverés előtt áll: 3 %. Végtörlesztett: 3 %. A statisztika értelmezéséhez tudni kell, hogy a szövetségbe kizárólag az Interneten lehet jelentkezni és a tagságnak Facebook profillal is rendelkezni kell, így nem reprezentálja a devizahitelesek legszélesebb körét. A szövetség a kölcsönszerződéseiket bíróság előtt megtámadni - teljes semmisségre - kívánó, perképes devizaadósok joghoz juttatására szerveződött, még 2011. év végén. Azóta tagjai 12 pertársasági keresetet nyújtottak - 345 db kölcsönszerződést érintően - be. A DÉSZ, a legutóbbi kúriai döntést a közjegyzők és a végrehajtók megállítására igen kiválónak tartja. Máris szervezi - a pereken túl - a deviza-elszámolású kölcsönszerződésekből eredeztetett kényszer értékesítések blokkolását, tágabb értelemben véve a MORATÓRIUMOT - a perek zárultáig - tagjai számára. A szövetség fő célkitűzései: MORATÓRIUMOT! ELSZÁMOLÁST-ÚJRASZÁMOLÁST! KÁRTÉRÍTÉST! E célokat alapvetően a független bíróságok útján kívánja érvényesíteni, így minden erőszakos,rendszerellenes megmozdulástól elhatárolódik. Továbbiakwww.devizaados.eu Tilk László Géza elnök

   Kiadó: Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége

Arhívum: 

DÉSZ MTI OS közlemények 2011.08.31 – 2015.02.24

 

 2015. február 24., kedd 07:07

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége közleménye

 

 2015. február 7., szombat 11:04

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége közleménye

 

 2015. február 7., szombat 10:50

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége közleménye

 2015. január 5., hétfő 11:17

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetségének közleménye

 2015. január 1., csütörtök 12:51

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetségének közlemény

 

2014. december 21., vasárnap 15:58

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége közleménye

 2014. november 9., vasárnap 09:01

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége közleménye

 2014. október 21., kedd 09:01

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetségének közleménye

 2014. október 21., kedd 08:43

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetségének közleménye

 2014. október 15., szerda 20:13

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetségének közleménye

 2014. szeptember 7., vasárnap 20:46

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetségének közleménye

 2014. augusztus 25., hétfő 12:04

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetségének közleménye

 2014. augusztus 7., csütörtök 10:35

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetségének közleménye

 2014. július 12., szombat 05:30

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége közleménye

 2014. július 7., hétfő 11:48

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetségének közleménye

 2014. július 5., szombat 06:39

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetségének közleménye

 2013. november 18., hétfő 17:46

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége közleménye

 2013. november 18., hétfő 17:29

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetségének közleménye

 2013. november 4., hétfő 10:21

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetségének közleménye

 2013. szeptember 22., vasárnap 00:36

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége közleménye

 2013. augusztus 8., csütörtök 17:23

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége közleménye

 2013. július 23., kedd 14:54

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetségének közleménye

 2013. július 16., kedd 04:22

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége közleménye

 2013. július 8., hétfő 13:01

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetségnek közleménye

 2013. március 22., péntek 05:39

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége közleménye

 2013. március 4., hétfő 18:04

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetségének közleménye

 2013. február 21., csütörtök 13:40

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége közleménye

 2013. február 20., szerda 13:05

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetségének közleménye

 2013. január 31., csütörtök 22:51

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetségének közleménye

 2013. január 1., kedd 14:01

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetségének közleménye

2012. december 2., vasárnap 23:34

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége közleménye

 2012. november 28., szerda 11:04

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetségének közleménye

 2012. november 21., szerda 21:30

A Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége közleménye

 2012. szeptember 30., vasárnap 13:56

Közlemény: A pereket figyelő devizaadósoknak 

 2012. szeptember 26., szerda 03:27

Megtört a jég. A devizaadósok kitörő örömmel fogadják a Kúria állásfoglalását

 2012. szeptember 17., hétfő 14:18

Mára tizenegy szövetségi devizaadós pertársaság néz farkasszemet bankjával

 2012. szeptember 11., kedd 16:10

A devizaadósok már egyebek mellett a Raiffeisen banki kölcsönszerződéseiket is támadják

 2012. július 23., hétfő 13:05

Devizaadós Ezrek Kommünikéje

 2012. július 17., kedd 10:43

Devizaadósok II. Tanácskozása, a devizaadós pertársaságok és szervezetek konferenciája

 2012. június 4., hétfő 11:09

Közlemény a devizahitelesek első közérdekű keresetének beadásáról

2012. május 7., hétfő 14:55

2012.05.03-án benyújtotta keresetét a Fővárosi Törvényszéken az első devizaadós pertársaság

 2012. április 23., hétfő 16:05

A hétvégén aláírták az első pertársasági szerződést az OTP devizaadós károsultjai

 2012. április 11., szerda 01:47

Közlemény: Devizaadósok Szövetsége pertársaságai és nézőpontja

 2012. március 29., csütörtök 01:30

Közlemény: Megalakult és indul az első devizaadós pertársaság

 2012. március 21., szerda 02:21

Közlemény: Újabb stációjához érkezett a devizaadósok kálváriája

 2012. március 13., kedd 12:47

A magáncsőd intézménye bevezetésének követelése a devizaadósok érdekében

 2012. március 6., kedd 13:28

Közlemény: Kilakoltatás Veszprémben már ezen héten

 2012. március 2., péntek 12:27

Nem akarunk kilakoltatásokat látni!

 2012. március 1., csütörtök 13:33

Közlemény: Nem megmenteni kell a devizaadósokat! Az illetékes – büntető és polgári - bíróságok tehetnek pontot az ügyre.

 2012. február 28., kedd 13:53

Közlemény: Nyilvános bejelentés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak a pórul járt devizaadósok” diszkriminatív kifejezés okán?

 2012. február 27., hétfő 15:57

Közlemény: Büntető feljelentést tesz a Devizaadósok Szövetsége

 2012. február 20., hétfő 18:02

Devizaadósok I. Tanácskozása: Büntető feljelentést?”

 2012. február 14., kedd 22:28

Támadnak a devizaadósok?

 2012. február 14., kedd 18:55

Petíció a devizaadósok perilleték mentességéért (1. rész)

 2011. augusztus 31., szerda 11:40

Egyre határozottabb a tiltakozás: a MIÉSZ is a devizaadósokért