Tagdíj befizetés

  • Nyomtatás

Tagdíj Befizetés

A tagdíjat a szövetség folyószámlájára

Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége

MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK

Pénzforgalmi jelzőszám: 16200151-00202226

átutalással kell teljesíteni. Az azonosíthatóság érdekében a rendes tag a közleményben tüntesse fel nevét és bankját.

A kötelezettség mulasztás, a tagság törlésével jár. A szövetség rendes tagjának éves tagdíja belépéskor az Alapszabály szerint 12.000,- Ft, amit egy összegben kell befizetni.

A belépést követő évben negyedévente 3.000,- Ft.

Tagdíjjal a tag semmit és senkit ki nem fizetett - mert az egyesület nem szolgáltató -hanem hozzájárult az egyesület működésének, működtetésének költségeihez. A tagdíj kifizetése és ezáltal a rendes taggá válás akkor kötelező, egyben esedékes, ha jogi útra lép, azaz ügyvéd ajánlás történik. A tagdíj egyben cenzus is arra nézve, hogy a joghoz jutás költségeit várhatóan állni tudja a pertárs. (Ügyvédi díj, Adminisztrációs költség, Perilleték). 

Kérjük  belépés előtt alaposan tanulmányozza valamennyi hivatalos anyagunkat, azaz tüzetesen ismerje meg a www.devizaados.hu  oldal tartalmát.

Nem szeretnénk, ha bármi félreértés lenne. A szövetség nem szolgáltató, hanem érdekvédelmi szervezet! Nem teljesítéshez kötött, miáltal tagdíjat - semmilyen jogcímen -  nem fizetünk vissza.

Szubszidiaritás (!) az alapelvünk, azaz az öntevékenyég, amihez CSAK keretet és IRÁNYÍTÁST ad a szervezet, ezáltal a vezetés senki helyett semmit el nem végez,  a tagdíjból nem részesül,   nincs fizetett alkalmazott! 

A tagdíj a hivatalos szervezeti működési feltételek fenntartására, a kommunikáció, az adminisztráció, a közlekedés  költségtérítésére fordítódik. Az egyesületnek a tagdíjon felül más bevételi forrása nincs.

Bátorsággal

Hámori Gábor elnök
Devizaadósok Szövetsége