Tagi jogok és kötelezettségek leírása

  • Nyomtatás

Szövetségünk tagjainak alapjogait a közgyűlés által elfogadott - és a bíróság által jóváhagyott - Alapszabály rögzíti. Az operatív és a szervezett munka biztosításának érdekében a szabályozás részét képezi az Elnökség által jóváhagyott "Tagi jogok és kötelezettségek leírása" amely mindig a konkrét helyzethez igazodik.

1. Alapjogok:
A Szövetség tagsága alapjogait és kötelezettségeit az Alapszabály rögzíti. Az Alapszabályban rögzített jogok és kötelezettségek a jogállami demokratikus jogokat és kötelezettségeket rögzítik.
2. Tagi státusok
Az alapszabály
-    rendes
-    pártoló
-    tiszteletbeli
tagokat különböztet meg, kiknek más ás más az alapjoga.
2. Pártoló tag (Sorstárs)
Pártoló taggá szövetségünkben úgy válik a devizaadós magánszemély, hogy a szövetség hivatalos weboldalán www.devizaados.eu oldalon a „Csatlakozás a szövetséghez” menüpontra kattint és az ott megnyíló űrlapot kitölti. Ennek hiánytalan teljesítése esetén az Elnökség automatikusan felveszi a pártoló tagok sorába. Melyről e-mail útján értesítést kap.
A tagi státus megszűnik, ha azt a szövetség hivatalos Hírlevele alsó részén található „Leiratkozás” linkre kattint. (Ezt az Adminisztráció érzékeli és az adminisztrálás során a pártoló tag azonosítóit megszünteti, mind a Regisztrátumban, mind a kommunikációs csatornákon, egyben értesítést küld a percsoport vezetőknek a Facebook Fórumokról törlésre.)
A pártoló tag tagdíjmentes és tisztségre nem választható. Részt vehet a szövetség nyilvános rendezvényein és kifejtheti véleményét a szövetég ügyeit illetően. Tájékozódhat és tájékoztathat.
3. Tiszteletbeli tag
Tiszteletbeli tagot az Alapszabálynak megfelelően az Elnökség választhat, a nem devizaadós magánszemélyek közül, akik jelentős mértékben és közismerten előremozdították és várhatóan előremozdítják a devizaadósok ügyét. A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei ezt követően azonosak a pártoló tagokéval.
3. Rendes tag
Rendes taggá a devizaadós úgy válik a pártoló tagságból, hogy kitölti, aláírja és megküldi (átadja) a Belépési nyilatkozatot (A hivatalos weboldalról letölthető a menüsorból) egyúttal átutalja a szövetség folyószámlájára az éves tagdíjat ( 12.000,- Ft). A tagdíj részletekben (havonta, negyedévente, félévente) befizetése biztosított.
3.1. Jogok
A rendes tag alapjogait az Alapszabály rögzíti, mely  szerint a szövetségi tisztviselőket ő választhatja és maga is tisztségviselő lehet. A szövetség valamennyi szolgáltatását térítésmentesen, avagy kedvezményesen igénybe veheti.
3.2. Kötelezettségek
Szövetségünkben – jellegénél és helyzeténél fogva – a rendes tagokkal szemben fokozott követelmények érvényesülnek. A tagdíj befizetésével a tag ugyanis lényegében csak a FORMAI követelményeknek tett eleget, azaz a CENZUS-nak felelt meg. Átesett az első szűrőn.
Bizonyosságot tett arról, ha anyagi áldozatot is képes vállalni a közös ügyekért. Ez nem pótolja sem az egyéni – önmaga érdekében szükséges és elégséges – munkát és a csoportmunkát. Semmit ki nem fizetett és semmit meg nem váltott, főleg ragi kötelezettségeit. A tagdíj ugyanis csak a szövetség hivatalos szervezetének a fenntartására és a kommunikációs rendszer működtetésére elegendő.  
Tudnia kell minden egyes tagnak, hogy helyette senki nem dolgozik, nem tesz meg semmit. Nem szerzi be a banki bizonylatait, nem készíti el az adatszolgáltatását, nem vesz részt helyette a csoportmunkában, a büntető feljelentésekhez szükséges, illetve a pertársaság megalapításához szükséges és elégséges dokumentumok elkészítésében, megvalósításában.
A rendes tagnak tehát fokozott együttműködés kötelességei vannak a többi rendes taggal, illetve a szövetség vezetésével szemben.
4. Csoport tagságok (Bajtársak)
A rendes tagok kölcsönszerződéseiktől függően percsoportokba szerveződnek. E percsoportokban folyik az az érdemi szövetségi munka, amely a kölcsönszerződések megváltoztatására irányul. Miután sem büntető feljelentő csoportba, sem pertársaságba lépési kényszer nem áll fenn, a bajtárs választhat, avagy büntető feljelentő csoport, vagy pertársaság tagja lesz. Esetleg mindkettő. Aki egyik akciócsoportnak sem kíván tagja lenni, annak nincs értelme rendes tagi státusban lenni.
4.1. Facebook zárt fórum csoporttag
Minden rendes tag percsoportba sorolt és a percsoportok kommunikációja alapvetően egymással a Facebook csoportban zajlik. A Facebook csoportok címei a hivatalos weboldalon frissítve megtalálható a „Percsoportok” menüpont alatt.
A Facebook fórumon csak és kizárólag regisztrált tagok (pártoló, rendes) lehetnek jelen. Itt történik a büntető feljelentő csoportok és a pertársaságok szervezése egyaránt. A csoport munkáját a csoportvezetők tervezik, szervezik.
4.2. Facebook SECRET (titkos) csoport tag (Pertárs)
A zárt fórumból a a büntető feljelentést tevők, illetve a pertársaságba lépők úgynevezett SECRET (titkos) csoportokba is bekerülnek, amelyben már csak a pertársak vannak jelen.
A csoport munkáját a csoportvezetők tervezik, szervezik.